Regulamin lokalu

Regulamin lokalu

REGULAMIN LOKALU NEXT RESTO BAR (KRS: 0000834142)
(zwanym dalej jako NEXT RESTO BAR)

§ 1.PRAWO WSTĘPU.
a) Prawo wstępu na imprezy organizowane przez NEXT RESTO BAR, mają: osoby po ukończonym 18 roku życia lub niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich; przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

b) Prawa wstępu na imprezy organizowane przez NEXT RESTO BAR, nie mają: osoby poniżej 18 roku życia; osoby będące pod wpływem alkoholu lub wszelkich innych środków odurzających; osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę – obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny.

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE
a) Uczestnicy wszelkich imprez zobowiązani są: do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu; zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób; do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz uprawnionych pracowników lokalu.

b) Zabrania się: wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, oraz wszelkich produktów spożywczych; środków odurzających oraz zakazanych przez obowiązujące przepisy; wynoszenia z klubu wszelkich przedmiotów będących własnością klubu; wnoszenia materiałów wybuchowych/pirotechnicznych oraz innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

c) Ponadto zakazuje się: wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez; rzucania wszelkimi przedmiotami; sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody organizatora.

§ 3. DANE OSOBOWE
a) Zasady ochrony danych osobowych w Restauarcji, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawiera polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
b) Każda osoba uczestnicząca w wszelkich imprezach organizowanych przez NEXT RESTO BAR wyraża zgodę na swobodne wykorzystanie swojego wizerunku w związku ze zdjęciami i nagraniami wykonywanymi podczas imprezy, do celów promocyjno-reklamowych, monograficznych i archiwalnych NEXT RESTO BAR lub podmiot upoważniony.

§ 4. POZOSTAŁE REGULACJE
Decydując się na uczestnictwo w imprezach organizowanych przez NEXT RESTO BAR: każdy uczestnik akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulamin; osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji; w przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje wyłącznie upoważniony pracownik lokalu; wejście do lokalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu; uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie https://nextwrzesnia.pl// jest podaniem go do publicznej wiadomości.

Restauracja

NEXT RESTO BAR sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 14
62-300 Września
NIP 789 179 05 26

Rezerwacje

Tel. 663 916 542

Zamówienia z dostawą:
Tel. 61 611 00 18

Godziny otwarcia

Poniedziałek – czwartek 12.00 – 23:00
Piątek – sobota 12:00 – 02:00
Niedziela 12:00 – 23:00